Archive for the Category: Tiếng Việt

Kính gởi những người bị thiệt hại vì sự cố của nhà máy phát điện hạt nhân – 130

11giờ, Ngày 25 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 130 Kính gởi những người bị thiệt hại vì sự cố của nhà máy phát điện hạt nhân Những người bị th [Read More]

Danh sách hàng nông sản, gia súc đang bị hạn chế giao hàng ra thị trường hoặc ăn vào ( tin tiếp ) – 128

10giờ, Ngày 22 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 128 Danh sách hàng nông sản, gia súc đang bị hạn chế giao hàng ra thị trường hoặc ăn vào ( tin [Read More]

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 – Công bố kế hoạch đối phó với khủng hoảng hạt nhân – 119

17:00 Ngày 18 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) Bản tin dịch số 119 Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 – Công bố kế hoạch đối phó với khủng h [Read More]

Cấp độ 7 trong thang độ đánh giá sự cố hạt nhân quốc tế(INES) – 113

14giờ, Ngày 13 Tháng 4 Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 113 Cấp độ 7 trong thang độ đánh giá sự cố hạt nhân [Read More]

Thông tin liên quan về hạn chế sử dụng nước cho trẻ em (2) – 68

16:00 ngày 24/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 68 Thông tin liên quan về hạn chế sử dụng nước c [Read More]

Về vấn đề cấm ăn, cấm lưu thông các sản phẩm nuôi trồng – 66

14:00 ngày 23/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 66 Về vấn đề cấm ăn, cấm lưu thông các sản phẩm [Read More]

Hạn chế dung nước máy cho trẻ sơ sinh – 65

16:00 ngày 23/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 65 Hạn chế dung nước máy cho trẻ sơ sinh Vào lúc [Read More]

Về đình chỉ giao hàng nông sản – 58

18:30 ngày 21 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 46 Về đình chỉ giao hàng nông sản Ngày 18 tháng 3, bởi sự rò rỉ phón xạ tại nhà máy p [Read More]

Về thực phẩm qua tiêu chuẩn phóng xạ – 53

17:15 Ngày 19/3/ 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 53 Về thực phẩm qua tiêu chuẩn phóng xạ Ngày 19 tháng 3, ph [Read More]

Thông tin có liên quan về nhà máy phát điện nguyên tử – 49

14:00 ngày 19 / 3 / 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 49 Thông tin có liên quan về nhà máy phát đi [Read More]