Archive for the Category: Tiếng Việt

Thông tin số 4 liên quan về lò phát điện bằng nguyên tử – 34

15:00 ngày 16/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 34 Thông tin số 4 liên quan về lò phát điện bằng [Read More]

Không được uống xà phòng, thuốc xúc miệng có chứa chất I-ốt – 33

16:40 Ngày 15 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ-Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin thiên tai – Bản dịch Thông tin số 33 Không được uống xà phòng, thuốc xúc miệng có chứa [Read More]

Chỉ thị lánh nạn khẩn cấp – 29

11:45 ngày 15/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 29 Chỉ thị lánh nạn khẩn cấp Kính gửi Quí vị, tu [Read More]

Thông tin về nhà máy phát điện nguyên tử – 10

Ngày 12 tháng 3 năm 2011, 19:20 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin thảm họa thứ 10 Thông tin về nhà máy phát điện nguyên tử Các bạn hãy tích cực động viên với [Read More]

Chỉ thị lánh nạn – 3

10 giờ 45 phút sáng , ngày12 tháng3 năm 2011 Chỉ thị lánh nạn Lúc 10 giờ sáng ngày12 tháng 3, chính phủ Nhật Bản quyết định chỉ thị cư dân sống ở khu vực trong phạm vi 10 cây số từ nhà máy đ [Read More]