Archive for the Category: Tiếng Việt

Website truy tìm tung tích đa ngôn ngữ – 71

14:00 ngày 25/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 71 Website truy tìm tung tích đa ngôn ngữ Từ ngà [Read More]

Điều tra an nguy của nạn nhân (điều tra xuất cảnh) – 54

14:00 Ngày 20/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 54 Điều tra an nguy của nạn nhân (điều tra xuất cảnh) Bạn có [Read More]