Archive for the Category: Tiếng Việt

Thông tin về tình trặng bắt đầu trở lại của đường sắt tại khu vực Tohoku; Căn cứ vào ngày 26 tháng 3 – 79

14:00 ngày 27/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 79 Thông tin về tình trặng bắt đầu trở lại của đường sắt tại [Read More]

Về hệ thống giao thông đến khu vực bị thiệt hại (Tàu điện, xe buýt, đường lối) – 59

14:00 ngày 21/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 59 Về hệ thống giao thông đến khu vực bị thiệt hại (Tàu điện [Read More]

Hệ thống giao thông đang bị tê liệt – 15

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku)Bản dịch số 15 Hệ thống giao thông đang bị tê liệt。 Vì hệ thống đường bộ, đường sắt đều bị hư hại nên hiệ [Read More]

Thông tin giao thông số 4 – 7

11 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 3 năm 2011 Thông tin tai nạn số 7 Trung tâm cứu tế bằng nhiền ngôn ngữ trong trận động đất vùng Đông bắc Nhật Bản và khơi Thại bình dương Thông tin giao thông số 4 Từ 1 [Read More]

Thông tin giao thông số 3 – 6

11 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 3 năm 2011 Trung tâm cứu tế bằng nhiền ngôn ngữ trong trận động đất vùng Đông bắc Nhật Bản và khơi Thại bình dương Thông tin giao thông số 3 Những tuyến đường có thể hoạt [Read More]

hiện tại đường sắt cao tốc SHINKANSEN chạy ở vùng Tôhôkư – 5

10 giờ 45 phút sáng, ngày 12 tháng 3năm 2011 Bài dịch số 5 Lúc 10 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3 , hiện tại đường sắt cao tốc SHINKANSEN chạy ở vùng Tôhôkư, Yamagata, Akita và Nagano và đường sắt JR [Read More]

Thông tin giao thông số 1 – 4

Lúc 10 giờ 45 phút ngày12 tháng 3 năm 2011 Bài dịch số 4 Thông tin giao thông1 10 giờ 30 phút sáng, ngày 12 tháng 3, hiện tại đường sắt JR và các đường tàu ngầm trong thành phố TOKYO đang hoạt đô [Read More]

Thông tin thiên – 1

2011年3月11日20:42 現在 14Giờ 46phút ngày11thang3 năm 2011 , trận động đất lớn đã xẩy ra ở ngoài khơi Thái Bình Dương nằm ở phía đông bắc Nhật Bản . Hiện tại các trận dư kéo dài, chưa chấm dứt. Chí [Read More]