Archive for the Category: Tiếng Việt

Xin hãy chú ý đến những trẻ em đang ở trung tâm tị nạn – 46

14:00 ngày 18 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 46 Xin hãy chú ý đến những trẻ em đang ở trung tâm tị nạn Trong thảm họa lần này, có [Read More]

Thông báo về biện pháp chống rét – 45

14:00 ngày 18 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 45 Thông báo về biện pháp chống rét Hiện nay các nơi lánh nạn rất lạnh, người dân tị [Read More]

Tin tức về chi viện sinh hoạt cho vùng bị thiệt hại – Bổ sung xăng dầu – 44

14:00 ngày 18 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 44 Tin tức về chi viện sinh hoạt cho vùng bị thiệt hại – Bổ sung xăng dầu Hiện nay, c [Read More]

Thông tin về nơi nghỉ qua đêm (Khách sạn ở Zao Onsen (có tốn tiền) – 42

15:00 ngày 17/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 42 Thông tin về nơi nghỉ qua đêm (Khách sạn ở Za [Read More]

Thông tin về nơi lánh nạn No.1 Tỉnh Yamagata – 41

15:00 Ngày 17/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 41 Thông tin về nơi lánh nạn No.1 Tỉnh Yamagata Các tỉnh xung q [Read More]

Hãy chú ý đến thông báo từ các đại sứ quán nước ngoài – 40

14:30 Ngày 17/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 40 Hãy chú ý đến thông báo từ các đại sứ quán nước ngoài Các đạ [Read More]

Góc tư vấn của Cục quản lý xuất nhập cảnh Senđai – 39

15:00 Ngày 17/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 39 Góc tư vấn của Cục quản lý xuất nhập cảnh Senđai Cục quản lý [Read More]

Nên đi nhà vệ sinh – 38

15:00 ngày 16/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 38 Nên đi nhà vệ sinh Để duy trì sinh mạng thì v [Read More]

Tư vấn bằng nhiểu thứ tiếng (tỉnh Miyagi) – 37

15:00 ngày 16/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 37 Tư vấn bằng nhiểu thứ tiếng (tỉnh Miyagi) Quầ [Read More]

Thông tin về nơi nghỉ qua đêm (Khách sạn Zao Onsen (có tốn tiền)) - 36

15:00 ngày 16/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 36 Thông tin về nơi nghỉ qua đêm (Khách sạn Zao [Read More]