Archive for the Category: Tiếng Việt

Nơi lánh nạn thì an toàn – 35

15:00 ngày 16/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 35 Nơi lánh nạn thì an toàn Xin chú ý đến những [Read More]

Thông tin số 4 liên quan về lò phát điện bằng nguyên tử – 34

15:00 ngày 16/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 34 Thông tin số 4 liên quan về lò phát điện bằng [Read More]

Không được uống xà phòng, thuốc xúc miệng có chứa chất I-ốt – 33

16:40 Ngày 15 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ-Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin thiên tai – Bản dịch Thông tin số 33 Không được uống xà phòng, thuốc xúc miệng có chứa [Read More]

Thông tin có liên quan đến hội chứng gây bệnh – 32

11:10 Ngày 15 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ-Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin thiên tai – Bản dịch Thông tin số 32 Thông tin có liên quan đến hội chứng gây bệnh Tron [Read More]

Chú ý sự thay đổi của thời tiết – 31

11:10 Ngày 15 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ-Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin thiên tai – Bản dịch Thông tin số 31 Chú ý sự thay đổi của thời tiết Theo dự báo của đà [Read More]

Chỉ thị lánh nạn khẩn cấp – 29

11:45 ngày 15/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 29 Chỉ thị lánh nạn khẩn cấp Kính gửi Quí vị, tu [Read More]

Thông tin liên quan đến làm việc của cục quản lý nhập cảnh – 26

15:20 Ngày 14 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ-Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin thiên tai – Bản dịch Thông tin số 26 Thông tin liên quan đến làm việc của cục quản lý n [Read More]

Thông báo (2) có liên quan đến kế hoạch cúp điện – 25

15:15 Ngày 14 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ-Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin thiên tai – Bản dịch Thông tin số 25 Thông báo (2) có liên quan đến kế hoạch cúp điện K [Read More]

Xin hãy chú ý tin đồn hay tin đồn nhảm – 24

14:40 Ngày 14 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ-Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin thiên tai – Bản dịch Thông tin số 24 Xin hãy chú ý tin đồn hay tin đồn nhảm Xin hãy chú [Read More]

Có rất nhiều nơi còn đang bị nguy hiểm – 22

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai Bản dịch số22 Có rất nhiều nơi còn đang bị nguy hiểm Nhà cửa, các tòa nhà, đường [Read More]