Archive for the Category: Tiếng Việt

Điện, nước,ga đều đang bị cúp – 21

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai Bản dịch số 21 Điện, nước,ga đều đang bị cúp Khi có thiên tai hỏa họan điện, nước [Read More]

Hãy đi đến nơi tránh nạn – 20

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai Bản dịch số 20 Hãy đi đến nơi tránh nạn Khi nhà cửa bị sụp đổ hay đang có nguy cơ [Read More]

Trung tâm thông tin đa ngôn ngữ – 19

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai Bản dịch số19 0-10 Trung tâm thông tin đa ngôn ngữ Chúng tôi cung cấp thông tin v [Read More]

Xin cẩn thận về thức ăn – 18

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai Bản dịch số18 Xin cẩn thận về thức ăn Các bạn hãy dùng bữa tại nơi tránh nạn. Xin [Read More]

Vẫn còn tiếp tục rung chuyển nhiều – 17

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai Bản dịch số17 Vẫn còn tiếp tục rung chuyển nhiều Khi có động đất lớn thì thường s [Read More]

Các bạn khó có thể về nước nhanh chóng được – 16

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai Bản dịch số16 Các bạn khó có thể về nước nhanh chóng được Dù các bạn có muốn về n [Read More]

Hệ thống giao thông đang bị tê liệt – 15

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku)Bản dịch số 15 Hệ thống giao thông đang bị tê liệt。 Vì hệ thống đường bộ, đường sắt đều bị hư hại nên hiệ [Read More]

Xin giữ gìn sức khỏe – 14

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku)Bản dịch số 14 Xin giữ gìn sức khỏe Để giữ gìn sức khỏe, nên uống nhiều nước, vận động thân thể, và giấc [Read More]

Hãy thu thập thông tin chính xác – 13

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku)Bản dịch số 13 Hãy thu thập thông tin chính xác Hãy thu thập thông tin chính xác từ chính phủ Nhật bản, c [Read More]

Thông tin về nhà máy phát điện nguyên tử – 10

Ngày 12 tháng 3 năm 2011, 19:20 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin thảm họa thứ 10 Thông tin về nhà máy phát điện nguyên tử Các bạn hãy tích cực động viên với [Read More]