Archive for the Category: Tiếng Việt

Thông tin về cuộc sống thứ số 1 – 8

Ngày 12 Tháng 3 năm 2011, 12:50 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin thảm họa thứ 8 Thông tin về cuộc sống thứ 1 Các bạn hãy tích cực động viên với nhau dù tình [Read More]

Thông tin giao thông số 4 – 7

11 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 3 năm 2011 Thông tin tai nạn số 7 Trung tâm cứu tế bằng nhiền ngôn ngữ trong trận động đất vùng Đông bắc Nhật Bản và khơi Thại bình dương Thông tin giao thông số 4 Từ 1 [Read More]

Thông tin giao thông số 3 – 6

11 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 3 năm 2011 Trung tâm cứu tế bằng nhiền ngôn ngữ trong trận động đất vùng Đông bắc Nhật Bản và khơi Thại bình dương Thông tin giao thông số 3 Những tuyến đường có thể hoạt [Read More]

hiện tại đường sắt cao tốc SHINKANSEN chạy ở vùng Tôhôkư – 5

10 giờ 45 phút sáng, ngày 12 tháng 3năm 2011 Bài dịch số 5 Lúc 10 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3 , hiện tại đường sắt cao tốc SHINKANSEN chạy ở vùng Tôhôkư, Yamagata, Akita và Nagano và đường sắt JR [Read More]

Thông tin giao thông số 1 – 4

Lúc 10 giờ 45 phút ngày12 tháng 3 năm 2011 Bài dịch số 4 Thông tin giao thông1 10 giờ 30 phút sáng, ngày 12 tháng 3, hiện tại đường sắt JR và các đường tàu ngầm trong thành phố TOKYO đang hoạt đô [Read More]

Chỉ thị lánh nạn – 3

10 giờ 45 phút sáng , ngày12 tháng3 năm 2011 Chỉ thị lánh nạn Lúc 10 giờ sáng ngày12 tháng 3, chính phủ Nhật Bản quyết định chỉ thị cư dân sống ở khu vực trong phạm vi 10 cây số từ nhà máy đ [Read More]

Thông tin thiên – 1

2011年3月11日20:42 現在 14Giờ 46phút ngày11thang3 năm 2011 , trận động đất lớn đã xẩy ra ở ngoài khơi Thái Bình Dương nằm ở phía đông bắc Nhật Bản . Hiện tại các trận dư kéo dài, chưa chấm dứt. Chí [Read More]