Archive for the Category: Tiếng Việt

Khu vực ở trong phạm vi bán kính 20 km là 「khu vực cảnh báo」 – 127

Ngày 21/4/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 127 Khu vực ở trong phạm vi bán kính 20 km là 「khu vực [Read More]

Hãy chú ý đến thương mại phi đạo đức – 126

18:00 Ngày 20 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) Bản tin dịch số 126 Hãy chú ý đến thương mại phi đạo đức Khi xã hội đang hỗn loạn như trường hợp thảm h [Read More]

Về việc đánh giá mức độ nguy hiểm sơ cứu của toà nhà – 125

18:00 Ngày 20 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) Bản tin dịch số 125 Về việc đánh giá mức độ nguy hiểm sơ cứu của toà nhà “Việc đánh giá mức độ nguy hiể [Read More]

Về học bổng hỗ trợ khẩn cấp của Mitsubishi Shoji – 124

18:00 Ngày 20 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) Bản tin dịch số 124 Về học bổng hỗ trợ khẩn cấp của Mitsubishi Shoji Với sự hỗ trợ của công ty Mitsubis [Read More]

Về giấy chứng nhận nạn nhân thảm họa (Risai Shomeisho) – 123

18:00 Ngày 20 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) Bản tin dịch số 123 Về giấy chứng nhận nạn nhân thảm họa (Risai Shomeisho) Để nhận được các chế độ hỗ t [Read More]

Về chế độ sửa chữa nhà ở khẩn cấp – 122

16 giờ, Ngày 18 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch thông tin số 122 Về chế độ sửa chữa nhà ở khẩn cấp Những trường hợp [Read More]

Về việc nhận trẻ em gặp nạn vào các trường công lập – 121

16 giờ, Ngày 18 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch thông tin số 121 Về việc nhận trẻ em gặp nạn vào các trường công lậ [Read More]

Thông tin về tiền hỡ trợ xây dựng lại cuộc sống của những người bị nạn – 120

16:00 Ngày 18 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) Bản tin dịch số 120 Thông tin về tiền hỡ trợ xây dựng lại cuộc sống của những người bị nạn Theo luật hỡ [Read More]

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 – Công bố kế hoạch đối phó với khủng hoảng hạt nhân – 119

17:00 Ngày 18 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) Bản tin dịch số 119 Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 – Công bố kế hoạch đối phó với khủng h [Read More]

Hỗ trợ chi phí quay trở lại Nhật cho lưu học sinh – 118

14 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 118 Hỗ trợ chi phí quay trở lại Nhật cho lưu học sin [Read More]