Archive for the Category: Tiếng Việt

Thông tin về miễn giảm chi phí y tế (tiếp thông tin số 8) – 117

14giờ, Ngày 15 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 117 Thông tin về miễn giảm chi phí y tế (tiếp thông tin số Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội [Read More]

Về vấn đề thanh toán tiền đền bù tạm thời. – 116

14 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 116 Về vấn đề thanh toán tiền đền bù tạm thời. Ngày [Read More]

Dành cho những người đang có thai – 115

14giờ, Ngày 13 Tháng 4 Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 115 Dành cho những người đang có thai Tại các điểm l [Read More]

Về dư chấn – 114

14giờ, Ngày 13 Tháng 4 Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 114 Về dư chấn 1 tháng đã qua kể từ trận động đất lớ [Read More]

Cấp độ 7 trong thang độ đánh giá sự cố hạt nhân quốc tế(INES) – 113

14giờ, Ngày 13 Tháng 4 Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 113 Cấp độ 7 trong thang độ đánh giá sự cố hạt nhân [Read More]

Có quyết định [Khu vực lánh nạn theo kế hoạch] quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 – 112

18g ngày 11/4/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng đông bắc Thái Bình Dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch số 112 Có quyết định [Khu vực lánh nạn theo kế hoạch] quanh Nhà máy điện hạt nhân [Read More]

Những điều nên lưu ý khi vay tiền – 111

14giờ, Ngày 11 Tháng 4 Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 111 Những điều nên lưu ý khi vay tiền Chúng tôi đã g [Read More]

Việc cấm tiêu dùng và vận chuyển nông phẩm, thịt và ngư phẩm (Tiếp thông tin số 66) – 110

14giờ, Ngày 11 Tháng 4 Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 110 Việc cấm tiêu dùng và vận chuyển nông phẩm, thịt [Read More]

Xin hãy nộp đơn chuyển địa chỉ đến bưu điện – 109

14giờ, Ngày 11 Tháng 4 Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 109 Xin hãy nộp đơn chuyển địa chỉ đến bưu điện Các [Read More]

Thông tin về cung cấp tiền hỡ trợ cho những người bị nạn – 108

14giờ, Ngày 11 Tháng 4 Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 108 Thông tin về cung cấp tiền hỡ trợ cho những ngườ [Read More]