Archive for the Category: Tiếng Việt

Kế hoạch tạm ngừng cắt điện luân phiên – 107

17 giờ, Ngày 8 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch thông tin số 107 Kế hoạch tạm ngừng cắt điện luân phiên Công ty điện [Read More]

Về thủ tục tái nhập cảnh đối với lưu học sinh người nước ngoài – 106

12 giờ, Ngày 8 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch thông tin số 106 Về thủ tục tái nhập cảnh đối với lưu học sinh người [Read More]

Về việc cho vay tiền hỗ trợ đối với những goá phụ đang nuôi con – 105

12 giờ, Ngày 8 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch thông tin số 105 Về việc cho vay tiền hỗ trợ đối với những goá phụ đ [Read More]

Trao đổi về tuyển dụng (Hoạt động vào cả ngày nghỉ) – 104

12 giờ, Ngày 8 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch thông tin số 104 Trao đổi về tuyển dụng (Hoạt động vào cả ngày nghỉ) [Read More]

Những lưu ý khi tham gia tình nguyện cứu trợ thiên tai – 103

14:00 Ngày 6 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 103 Những lưu ý khi tham gia tình nguyện cứu trợ thiên tai Hiện nay, các bạn muốn tham [Read More]

Hãy để ý và bảo vệ những đứa trẻ – 102

14:00 Ngày 6 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ  Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 102 Hãy để ý và bảo vệ những đứa trẻ Giai đoạn hiện nay, khi cuộc sống đang dần trở l [Read More]

Chính sách đối với những cá nhân đã hết thời hạn trong giấy phép cư trú – 101

17:30 Ngày 6 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ  Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 101 Chính sách đối với những cá nhân đã hết thời hạn trong giấy phép cư trú Thông thư [Read More]

Về việc ủng hộ tiền cho vùng bị nạn trong động đất – 100

Ngày 4 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 100 Về việc ủng hộ tiền cho vùng bị nạn trong động đất Hiện nay, các hoạt động quyên góp tiề [Read More]

Dịch vụ bưu điện, viễn thông miễn phí cho người bị nạn trong động đất – 99

Ngày 4 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 99 Dịch vụ bưu điện, viễn thông miễn phí cho người bị nạn trong động đất Với mục đích hỗ trợ [Read More]

THÔNG TIN VỀ VIỆC RÚT TIỀN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGOÀI NGÂN HÀNG MÀ MÌNH GIAO DỊCH – 98

(ベトナム語) Ngày 3 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 98 THÔNG TIN VỀ VIỆC RÚT TIỀN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGOÀI NGÂN HÀNG MÀ MÌNH G [Read More]