Archive for the Category: Tiếng Việt

Tungkol sa pagpapautng /loan ng mga gastos para sa pamumuhay at kapakanan – 97

Ika-3 ng Abril, 2011 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 97 Tungkol sa pagpapautng /loan ng mga gastos para sa pamumuhay at kapakanan Ang mga pamilyang napinsala ng lindol ay puwedeng umutang ng gastos para sa pamumuhay hanggang 100,000 Yen. Ang mga pamiliyang may namatay o may kailangang alagaan ay puwedeng umutang hanggang 200,000 Yen. ○Panahon [Read More]

Cách làm băng vệ sinh bằng vải – 96

17 giờ Ngày 2, Tháng 4, Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 96 Cách làm băng vệ sinh bằng vải Đối với phụ nữ bă [Read More]

Nuôi con trong tình trạng khẩn cấp “chăm sóc tâm hồn trẻ thơ” – 95

Ngày 2, Tháng 4, Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 95 Nuôi con trong tình trạng khẩn cấp “chăm sóc tâm hồn tr [Read More]

Thông tin về dịch vụ tư vấn qua điện thoại bẳng tiếng nước ngoài – 94

17giờ, Ngày 2 Tháng 4 Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 94 Thông tin về dịch vụ tư vấn qua điện thoại bẳng ti [Read More]

Nuôi con trong tình trạng khẩn cấp: “Trông nom trẻ con cùng với người xung quanh” – 93

17giờ, Ngày 1 Tháng 4, Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 93 Nuôi con trong tình trạng khẩn cấp: “Trông nom tr [Read More]

Bí quyết ngủ ngon tại nơi lánh nạn – 92

17 giờ, Ngày 1, Tháng 4, Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 92 Bí quyết ngủ ngon tại nơi lánh nạn Sống ở nơi l [Read More]

Về thủ tục tái nhập cảnh vào Nhật Bản đối với lưu học sinh người nước ngoài – 91

18:00 ngày 31 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ  Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 91 Về thủ tục tái nhập cảnh vào Nhật Bản đối với lưu học sinh người nước ngoài Theo [Read More]

Hoạt động tình nguyện tại vùng bị nạn – 90

14giờ, Ngày 30, Tháng 3, Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 90 Hoạt động tình nguyện tại vùng bị nạn Tổ chức p [Read More]

Thông tin về dịch vụ tư vấn điện thoại với luật sư – 89

14giờ, Ngày 30, Tháng 3, Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 89 Thông tin về dịch vụ tư vấn điện thoại với luật [Read More]

Hỏi đáp thông tin về visa – 88

14:00 ngày 29 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ  Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 88 Hỏi đáp thông tin về visa Thông tin chung về visa có thể gọi điện thoại trao đổi [Read More]