Archive for the Category: Tiếng Việt

Trao đổi về tuyển dụng – 87

14:00 ngày 29 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 87 Trao đổi về tuyển dụng Những người đang thất nghiệp, những người đang tìm việc hãy [Read More]

Những hoạt động hỗ trợ vùng bị hại của cộng đồng người nước ngoài tại Nhật đã bắt đầu – 86

14:00 ngày 29 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ  Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 86 Những hoạt động hỗ trợ vùng bị hại của cộng đồng người nước ngoài tại Nhật đã bắt [Read More]

Hãy chú ý chăm sóc những người bị dị ứng – 85

14:00 ngày 29 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ  Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 85 Hãy chú ý chăm sóc những người bị dị ứng Những người bị dị ứng với thức ăn, khi ă [Read More]

Về việc gia hạn hoặc xin cấp lại bằng lái xe – 84

14:00 ngày 28/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 84 Về việc gia hạn hoặc xin cấp lại bằng lái xe Những người sống [Read More]

Học bổng của Hội khuyến học tiếng Anh Ashinaga – 83

14:00 ngày 28/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 83 Học bổng của Hội khuyến học tiếng Anh Ashinaga Hội khuyến học [Read More]

Về việc nhập cư vào nhà xây tạm của chính phủ – 82

14:00 ngày 28 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ  Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 82 Về việc nhập cư vào nhà xây tạm của chính phủ Các căn nhà xây tạm của chính phủ n [Read More]

Chế độ hỗ trợ tiền sinh hoạt – 81

14:00 ngày 28 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ  Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 81 Chế độ hỗ trợ tiền sinh hoạt Hiện nay, chính phủ có những chế độ hỗ trợ tiền sinh [Read More]

Về việc hỗ trợ về nước – 80

14:00 ngày 27/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 80 Về việc hỗ trợ về nước Văn phòng Tổ Chức Di Dân Quốc Tế ( [Read More]

Thông tin về tình trặng bắt đầu trở lại của đường sắt tại khu vực Tohoku; Căn cứ vào ngày 26 tháng 3 – 79

14:00 ngày 27/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 79 Thông tin về tình trặng bắt đầu trở lại của đường sắt tại [Read More]

Về việc rút tiền từ ngân hàng tại khu vực bị thiệt hại – 78

14:00 ngày 27/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dươngThông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 78 Về việc rút tiền từ ngân hàng tại khu vực bị thiệt hại Nhữ [Read More]