Archive for the Category: Tiếng Việt

Về việc rút tiền từ ngân hàng tại khu vực bị thiệt hại – 78

14:00 ngày 27/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dươngThông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 78 Về việc rút tiền từ ngân hàng tại khu vực bị thiệt hại Nhữ [Read More]

Chú ý việc trúng độc khí cacbonic – 77

14 giờ, Ngày 26, Tháng 3, Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 77 Chú ý việc trúng độc khí cacbonic Tại những đi [Read More]

Đừng sợ hãi khi bị cắt điện – 76

14:00 ngày 26 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 76 Đừng sợ hãi khi bị cắt điện Hiện nay, Tổng công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đang tiế [Read More]

Thông tin về việc gia hạn thời hạn lưu trú – 75

15 giờ, Ngày 26, Tháng 3, Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 75 Thông tin về việc gia hạn thời hạn lưu trú Đã [Read More]

Hãy chú ý đến bữa ăn để bảo vệ sức khỏe. – 74

14 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch Thông tin số 74 Hãy chú ý đến bữa ăn để bảo vệ sức khỏe. Từ những [Read More]

Hãy cẩn thận với tin đồn nhảm, tào lao – 73

14:00 ngày 25/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 73 Hãy cẩn thận với tin đồn nhảm, tào lao. ・ Cắt [Read More]

Website truy tìm tung tích đa ngôn ngữ – 71

14:00 ngày 25/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 71 Website truy tìm tung tích đa ngôn ngữ Từ ngà [Read More]

Phòng chống bệnh lây lan qua đường hô hấp ở các trung tâm tị nạn – 70

14:00 ngày 24/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 70 Phòng chống bệnh lây lan qua đường hô hấp ở c [Read More]

Miễn giảm phí bảo hiểm sức khỏe đối với người bị hại và người thất nghiệp do ảnh hưởng của thiên tai/ Đảm bảo chi tiêu sinh hoạt cho người dân – 69

14:00 ngày 24/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 69 Miễn giảm phí bảo hiểm sức khỏe đối với người [Read More]

Thông tin liên quan về hạn chế sử dụng nước cho trẻ em (2) – 68

16:00 ngày 24/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 68 Thông tin liên quan về hạn chế sử dụng nước c [Read More]