Archive for the Category: Tiếng Việt

Kính gởi những quý vị phải uống thuốc thường xuyên – 67

14:00 ngày 23/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 67 Kính gởi những quý vị phải uống thuốc thường [Read More]

Về vấn đề cấm ăn, cấm lưu thông các sản phẩm nuôi trồng – 66

14:00 ngày 23/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 66 Về vấn đề cấm ăn, cấm lưu thông các sản phẩm [Read More]

Hạn chế dung nước máy cho trẻ sơ sinh – 65

16:00 ngày 23/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 65 Hạn chế dung nước máy cho trẻ sơ sinh Vào lúc [Read More]

Các bà mẹ có em bé – 64

14:00 Ngày 22 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 64 Các bà mẹ có em bé Chắc chắn là các [Read More]

Về việc cung cấp tiền bảo hiểm thất nghiệp liên quan đến động đất – 63

14:00 ngày 22/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 63 Về việc cung cấp tiền bảo hiểm thất nghiệp li [Read More]

Thông tin về việc chuyển vào ở tại các Khu nhà ở công – 62

14:00 ngày 22/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 62 Thông tin về việc chuyển vào ở tại các Khu nh [Read More]

Xin hãy để ý đến trẻ em – 61

14:00 ngày 21 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 61 Xin hãy để ý đến trẻ em. Trẻ em bị thiệt hại thấy băn khoăn vì trải nghiệm khủng k [Read More]

Thông tin dành cho phụ nữ mang thai và có đứa bé – 60

14:00 ngày 21/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 60 Thông tin dành cho phụ nữ mang thai và có đứa bé. Chúng t [Read More]

Về hệ thống giao thông đến khu vực bị thiệt hại (Tàu điện, xe buýt, đường lối) – 59

14:00 ngày 21/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 59 Về hệ thống giao thông đến khu vực bị thiệt hại (Tàu điện [Read More]

Về đình chỉ giao hàng nông sản – 58

18:30 ngày 21 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 46 Về đình chỉ giao hàng nông sản Ngày 18 tháng 3, bởi sự rò rỉ phón xạ tại nhà máy p [Read More]