Archive for the Category: Tiếng Việt

Xin hãy chú ý đến tin đồn nhảm – 57

14:00 ngày 20/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 57 Xin hãy chú ý đến tin đồn nhảm Có nhiều tin đồn nhảm bị p [Read More]

Về hoạt động tình nguyện tại khu vực bị thiệt hại – 56

14:00 ngày 20/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 56 Về hoạt động tình nguyện tại khu vực bị thiệt hại Kính gử [Read More]

Về ngôi nhà lánh nạn ở khắp nơi Nhật Bản – 55

14:00 ngày 20/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 55 Về ngôi nhà lánh nạn ở khắp nơi Nhật Bản Tại vùng bị thiệ [Read More]

Điều tra an nguy của nạn nhân (điều tra xuất cảnh) – 54

14:00 Ngày 20/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 54 Điều tra an nguy của nạn nhân (điều tra xuất cảnh) Bạn có [Read More]

Về thực phẩm qua tiêu chuẩn phóng xạ – 53

17:15 Ngày 19/3/ 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 53 Về thực phẩm qua tiêu chuẩn phóng xạ Ngày 19 tháng 3, ph [Read More]

Việc chăm sóc người cao tuổi – 52

14:00 ngày 19/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 52 Việc chăm sóc người cao tuổi Trong nơi lánh n [Read More]

Kính gởi mọi người ra vào nơi lánh nạn và những người tình nguyện – 51

14:00 ngày 19/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 51 Kính gởi mọi người ra vào nơi lánh nạn và nhữ [Read More]

Thông tin có liên quan về nhà máy phát điện nguyên tử – 49

14:00 ngày 19 / 3 / 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 49 Thông tin có liên quan về nhà máy phát đi [Read More]

Về việc gia hạn thời hạn lưu trú – 48

14:00 ngày 19/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 48 Về việc gia hạn thời hạn lưu trú Vì động đất [Read More]

ATM Ngân hàng Mizuho không thể sử dụng đến ngày – 47

15:00 Ngày 19/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 47 ATM Ngân hàng Mizuho không thể sử dụng đến ng [Read More]