Earthquake Information 11 Mar. – Tagalog

Nagkaroon ng malakas na lindol sa Waters off Miyagi Pref kaninang alas-14:26.
Ang sentro ng lindol ay malapit sa  Waters off Miyagi Pref .  Ang lindol ay tinatayang may lalim na 10 kilometro at may lakas na 8.8.

Ang lakas ng lindol sa bawat lugar ay: lakas bilang 7 sa Kurihara-shi Miyagi-ken.
lakas bilang mataas sa 6 sa Southern and central part of Miyagi-ken, Hamadori and Nakadori of Fukushima-ken, Northern and Southern part of Ibaraki-ken, Northern and Southern part of Tochigi-ken.

May panganib ng tsunami.  Para sa mga taong malapit sa baybay-dagat, kailangang lumikas kaagad sa mas mataas na lugar.
Ang tsunami ay naganap sa mga sumusunod na lugar : IWATE PREF., MIYAGI PREF., FUKUSHIMA PREF., CENTRAL PART OF PACIFIC COAST OF HOKKAIDO, PACIFIC COAST OF AOMORI PREF., IBARAKI PREF., KUJUKURI AND SOTOBO AREA, CHIBA PREF., IZU ISLANDS, EASTERN PART OF PACIFIC COAST OF HOKKAIDO, WESTERN PART OF PACIFIC COAST OF HOKKAIDO, JAPAN SEA COAST OF AOMORI PREF., UCHIBO AREA, CHIBA PREF., OGASAWARA ISLANDS, SAGAMI BAY AND MIURA PENINSULA, SHIZUOKA PREF., WAKAYAMA PREF., TOKUSHIMA PREF..

Back to Home | Back to Tagalog.