Umihi at dumumi ng mabuti – 38

Ika-16 ng Marso, 2011 15:00
            Impormasyon tungkol sa kalamidad (Umihi at dumumi ng mabuti)                                38
Umihi at dumumi ng mabuti.
Importante talaga para sa kalusugan at buhay ng tao ang pagihi at pagdumi. May panahon din siguro na ayaw ninyong mag-CR dahil kulang o mabaho ang CR. Ngunit maaaring sumama ang pakiramdam kung binawasan ninyo ang tubig na iniinom at pagkain na kinakain para hindi kayo madalas mag-CR. Maaaring maging di mapadumi, humina ang takbo ng dugo, at sa huli magkaroong ng namuong dugo o blood clot. Sabihan at alagaan natin ang isa’t isa na “Importante ang pag-CCR. Huwag natin tiisin”. Magbigayan at panatilihin natin ang kalinisan ng CR para sa iba. Panatilihin din natin ang magandang asal o manner lalo na sa ganitong panahon ng kalamidad.


【Para sa karagdagang Impormasyon】
The multilingual support center for the Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean
Email : tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.