Chỉ thị lánh nạn khẩn cấp – 29

11:45 ngày 15/3/2011

Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 29

Chỉ thị lánh nạn khẩn cấp

Kính gửi Quí vị, tuy biết là quí vị đang trong tình trạng khốn đốn như xin hãy cùng cố gắng để vượt qua. Nhà nước, chính phủ địa phương đang dốc toàn sức để phục hồi.

Lúc 11:15 ngày 15 tháng 3, chính phủ Nhật đã đưa ra các chỉ thị sau:
■Những người đang ở trong phạm vi 20km của Nhà máy phát điện Fukushima Dai ichi Genshi Ryoku Hatsudensho thì phải đi lánh nạn ngay.
■Những người đang ở trong phạm vi từ 20km – 30km của Nhà máy phát điện Fukushima Dai ichi Genshi Ryoku Hatsudensho thì:
① Tuyệt đối không được ra khỏi nhà
② Tuyệt đối không được mở cửa hay cửa sổ. Tránh đưa không khí bên ngoài vào nhà.
③ Đừng đem quần áo ra ngoài phơi. Quần áo đang phơi bên ngoài thì xin đừng đem vào nhà.

Nếu có việc cần ra ngoài, xin lấy khăn ướt để che miệng và mũi.

Đây là sự phán đoán của Nhà máy phát điện Fukushima Dai ichi Genshi Ryoku Hatsudensho
Hiện nay Nhà máy phát điện Fukushima Dai ichi Genshi Ryoku Hatsudensho đang phát ra chất phóng xạ. Nếu càng xa nhà máy thì lượng của chất phóng xạ sẽ càng ít vì thế xin hành động một cách bình tỉnh.

※Các địa phương ở trong phạm vi từ 20km đến 30km như sau:
Tamurashi, Minamisomashi, Konocho, Narabamachi, Tomiokacho, Sendaimura, Okumacho, Futabacho, Namiemachi, Kuzuomura, Iitatemura, Iwakishi

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.