Thông tin số 4 liên quan về lò phát điện bằng nguyên tử – 34

15:00 ngày 16/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương

Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 34

Thông tin số 4 liên quan về lò phát điện bằng nguyên tử
Kính gửi Quí vị, tuy biết là quí vị đang trong tình trạng khốn đốn như xin hãy cùng cố gắng để vượt qua. Nhà nước, chính phủ địa phương đang dốc toàn sức để phục hồi.

Lúc 8:00 ngày 16 tháng 3, hơi nước từ máy số 3 của Nhà máy phát điện Fukushima Dai ichi Genshi Ryoku Hatsudensho phát ra đã bị lẫn chất phóng xạ. Xin tuân giữ những việc bên dưới:
■Những người đang ở trong phạm vi 20km của Nhà máy phát điện Fukushima Dai ichi Genshi Ryoku Hatsudensho thì phải đi lánh nạn ngay.
■Những người đang ở trong phạm vi từ 20km – 30km của Nhà máy phát điện Fukushima Dai ichi Genshi Ryoku Hatsudensho thì:
① Tuyệt đối không được ra khỏi nhà
② Tuyệt đối không được mở cửa hay cửa sổ. Tránh đưa không khí bên ngoài vào nhà.
③ Đừng đem quần áo ra ngoài phơi. Quần áo đang phơi bên ngoài thì xin đừng đem vào nhà.
④ Xin tắt máy điều hòa hay máy quạt hút thay đổi không khí.

Nếu có việc cần ra ngoài thì phải:
① Xin dùng khăn ướt .v.v… để che miệng và mũi.
② Xin mặc áo mưa .v.v… để bảo vệ da
③ Xin che vết thương lại

Đây là sự phán đoán của Nhà máy phát điện Fukushima Dai ichi Genshi Ryoku Hatsudensho
Hiện nay Nhà máy phát điện Fukushima Dai ichi Genshi Ryoku Hatsudensho đang phát ra chất phóng xạ. Nếu càng xa nhà máy thì lượng của chất phóng xạ sẽ càng ít vì thế xin hành động một cách bình tỉnh.

※Các địa phương ở trong phạm vi từ 20km đến 30km như sau:
Tamurashi, Minamisomashi, Konocho, Narabamachi, Tomiokacho, Sendaimura, Okumacho, Futabacho, Namiecho, Kuzuomura, Iitatemura, Iwakishi

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.