Nơi lánh nạn thì an toàn – 35

15:00 ngày 16/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 35

Nơi lánh nạn thì an toàn

Xin chú ý đến những lời đồi đãi vô căn cứ
Chuyện [Không cho người ngoại quốc vào nơi lánh nạn] là điều sai sự thật.

Nơi lánh nạn (Hinanjo) là chỗ an toàn mà ai cũng đều có thể sử dụng. Người ngoại quốc cũng được sử dụng.
Nên đến nơi lánh nạn.
Tại nơi lánh nạn có thể ăn uống, được phát nước, có nhà vệ sinh, có nơi ngủ, có thể nhận được những thông tin quan trọng. Nơi lánh nạn được sử dụng miễn phí.

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.