Nên đi nhà vệ sinh – 38

15:00 ngày 16/3/2011

Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương

Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 38

Nên đi nhà vệ sinh

Để duy trì sinh mạng thì việc đi tiêu tiểu rất cần thiết

Do vì nhà vệ sinh thiếu hay vì không được sạch khiến ta sẽ không muốn đi nhà vệ sinh nhưng nếu giảm uống nước hay giảm ăn để bớt lại số lần đi tiêu tiểu thì sẽ có hại cho cơ thể. Có trường hợp sẽ bị bón, máu không tuần hoàn được và sẽ làm cho máu bị đóng cục lại.

Nên nhắc nhở với mọi người là [Việc đi nhà vệ sinh cũng cần thiết] để nương tựa, nhường nhịn lẫn nhau và xin giữ sạch sẽ khi sử dụng. Chính những lúc như thế này mới cần phải tuân giữ luật lệ hơn nữa.


【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.