Impormasyon mula sa mga Embahada – 40

Ika-17 ng Marso, 2011 14:30
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean
Impromasyon ng Sakuna; numerong 40


(Impormasyon mula sa mga Embahada)

Ang mga Embahada ay nagbibigay ng impormasyon at sagot tungkol sa aksidente dulot ng nuclear power plant na nasa Fukushima Prefecture.
Para makaaksyon agad sa anumang pangyayari, pinapayuhan ang lahat na maging alerto at alamin ang mga pinakabagong impormasyon sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, pahayagan, at iba pang paraan. Maging kalmado lang sa lahat ng pagkakataon at huwag maging dahilan ng pagkalito at panic sa ibang tao.


【Impormasyon sa pagkontak】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean 
e-mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.