Impormasyon ukol sa Evacuation Center 1 (Yamagata Prefecture) – 41

Ika-17 ng Marso, 2011 15:00 Impromasyon tungkol sa kalamidad, No.41

Impormasyon ukol sa Evacuation Center 1 (Yamagata Prefecture)

Naghahanda ng Evacuation Center ang mga prefecture na malapit o nasa paligid ng lugar na napinsala ng kalamidad. Tumatangap doon ng mga evacuees.
Ang sumusunod ay mga lugar na kung saan makakuha ng impormasyon ukol sa Evacuation Center sa Yamagata.
Makakarating sa Yamagata sa pamamagitan ng Bus mula sa mga lugar na apektado ng kalamidad.
●Association for International Relation in Yamagata
Bukas mula 9:30 am ~6:00pm, ng mula Martes hanggang Linggo.
Malapit sa JR Yamagata Station
Address: Yamagata International Center, Gajou Central 2F, 1-1-1,Jounan-Machi, Yamagata-City, Yamagata-Pref.
TEL:023-647-2277
URL:http://www.yifa.jp/
●Task Force for Lifeline of Yamadagata Disaster Headquateers
Walang serbisyo para sa Tagalog pero mayroon sa Japanese, English, Chinese
TEL:023-625-1605、023-625-1608、023-625-1625
Ipapaabot po sa isang araw ang impormasyon hinggil sa Evacuation Ceter ng ibang prefecture.

【Para sa Karagdagang Impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.