Góc tư vấn của Cục quản lý xuất nhập cảnh Senđai – 39

15:00 Ngày 17/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 39

Góc tư vấn của Cục quản lý xuất nhập cảnh Senđai

Cục quản lý xuất nhập cảnh Sendai thành lập Góc tư vấn đa ngon ngữ tại các chi nhánh Aomori, Morioka, Akita, Sakata-ko (Cảng Sakata), Koriyama. (Không có dịch vụ tiếng Việt. )
+ Nội dung tư vấn: Về việc xuất nhập cảnh, hoặc về kiểm tra tư cách tạm trú… trong khư vực Cục quản quản lý xuất nhập cảnh Sendai phụ trách.
+ Thời gian làm việc: 9 giờ – 16 giờ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( có dịch vụ tiếng Nhật, Anh, Trung)
Trước hoặc sau giờ trên: Dịch vụ tiếng Nhật

Trung tâm thông tin tổng hợp dành cho người nước ngoài.
Các ngôn ngữ sử dụng: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha.
0570-013904 (8:30-17:15)

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.