Hãy chú ý đến thông báo từ các đại sứ quán nước ngoài – 40

14:30 Ngày 17/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 40

Hãy chú ý đến thông báo từ các đại sứ quán nước ngoài

Các đại sức quán nước ngoài tại Nhật bản bất đầu cung cấp thong tin về sự hỡ trợ đối với tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Chúng ta nên nắm bắt thong tin mới nhất qua đài, TV, và bài báo để phản ứng và bất đầu hành động ngay lập tức.
Khi chuyển đi nơi khác, hãy bình tĩnh, đề cho không bị hốt hoảng.

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.