Thông tin về nơi lánh nạn No.1 Tỉnh Yamagata – 41

15:00 Ngày 17/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 41

Thông tin về nơi lánh nạn No.1 Tỉnh Yamagata

Các tỉnh xung quanh khư vực bị nạn thiên tai thành lập nơi lánh nạn và bất đầu đón nhận các nạn nhân.
Các cơ quan dưới đây đang cung cấp thông tin về nơi lánh nạn trong tỉnh Yamagata.
Phương tiện di chuyển từ các nơi bị nạn thiên tai đến tỉnh Yamagata là xe buýt.
+ Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Yamagata
Giờ mở cửa: 9:30~18:00
Ngày làm việc: Thứ 3 – Chủ Nhật
Các đi : Ngay gần Ga JR Yamagata
Địa chỉ: Trong Trung tâm giao lưu quốc té thành phố Yamagata, tầng 2 tòa nhà Kajoo-sentoraru, Số 1-1-1 Joonan-machi, Thành phố Yamagata, Tỉnh Yamagata
TEL:023-647-2277
ĐT: 023-647-2277
URL:http://www.yifa.jp/

Nhóm đối phó thiết bị sinh hoặt, Ủy ban đối phó thiên tai tỉnh Yamagata
Dịch vụ đa ngôn ngữ: Nhật / Anh / Trung (không có tiếng Việt)
TEL:023-625-1605、023-625-1608、023-625-1625

Thông tin chi tiết về nơi lánh nạn tại các tỉnh khác sẽ được cung cấp sau ngày mai.

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.