Impormasyon ukol sa pagsuporta sa pang araw-araw na buhay – 44

Ika-18 ng Marso, 2011 14 :00
Impormasyon tunkol sa kalamidad No.44


Impormasyon ukol sa pagsuporta sa pang araw-araw na buhay.

Hinggil sa pag-supply ng gasolina.

Kulang ang supply ng gasolina at iba’t Ibang klase ng fuel sa lugar na napinsala sa kalamidad. Nagsisikap ang pamahalaan para ayusin ang pagpapatakbo ng oil tank facilty at port facility. Inuuna ng pamahalaan ang pagkuha ng transportation para maghakot ng gasolina sa mga lugar na tulad ng pagamutan, communication facilities, bombero ng municipalidad at iba pang lugar na nangangailangan ng fuel para masigurado ang kaligtasan ng mga biktima.
Sinisikap damihan ang paggawa ng gasolina sa bandang silangan ng Japan at dadalhin ang 20,000KL sa Tohoku area araw araw.
Tinuturing ang tanker lorry bilang emergency vehicle at nakakadaan ito sa Tohokujidousha Highway.
Nagsisikap sila para maihatid ang fuel na kailangan ng mga bktima sa lalong madaling panahon.
Sa kasalukuyan, malamig ang Tohoku area pero konting tiis na lang po. Magtulungan po tayong lahat.

【Para sa Karagdagang Impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp


Back to Home | Back to Tagalog.