Alagaan natin ang mga kabataan na nasa evacuation center – 46

Ika-18 ng Marso, 2011 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.46

Alagaan natin ang mga kabataan na nasa evacuation center

May mga kabataan siguro sa evacuation center na nahiwalay sa kanilang magulang o mag-isa
lang sila nang buong araw. Obserbahan ninyo sila kung kasama ba nila ang kanilang
magulang, may kausap ba sila atb. Huwag ninyong pabayaan.
Kumalma muna kayong mga nakakatanda. Makipagusap o makihalobilo sa kanila. Kahit
papano magiging mapayapa ang damdamin at puso nila.
Para naman hindi maramdaman ng mga kabataan ang labis na kalungkutan, importante
ngayong bigyan sila ng mga gawain tulad ng pagtulong. Dahil dito, mararamdaman nilang
hindi sila nag-iisa at mayroon silang halaga.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean
Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.