Impormasyon sa Pinsala – 1

May malakas na lindol noong 14:46 pm, ika-11 ng Marso, Biyerbes sa Pacific Ocean sa Tohoku.
Tuloy tuloy pa ang malalaking “aftershock”.

May malaking “Tsunami” na dumadating sa tabi ng Pacific Ocean at lumabas din ang “OTSUNAMI KEIHO)”.
Kahit na hindi na mataas ang wave, pabalik balik ito. Kaya mag-ingat lamang p kayo.
Kung kayo ay naninirahan sa lugar na lumabas ang “Big Tsunami Alert(OOTSUNAMI KEIHO)” o “Tsunami Alert(Tsunami
Keiho)”, magtago lamang po kayo sa mataas na lugar at huwag lamang kayo lumapit sa dagat o ilong para hindi kayo

Hindi gumagalaw ang halos lahat ng tren sa Kanto o Tohoku . Sarado ang airport ng
Hanamaki, Sendai, Yamagata, Ibaraki at Narita. Maraming highway na hindi pwedeng
dumaan. Sinabi ng Japanese government sa mga taong nagtatrabaho sa Tokyo,
kung hind gumagalaw ang tren o bus, maghintay lamang po kayo sa inyong pinagtratrabuhan
o isang lugar na walang panganib. Kung maraming tao na maglalakad ng umuwi, magkaroong kayo ng
problema sa banyo. Mahihirapan kayo sa pagkuha ng tubig, pagkain o impromasyon ukol sa lindol.
Kaya huwag muna kayong sapilitang umuwi ng maglakad.

Naglagay ang mga lokal na pamahalaan ng evacuation center o shelter para sa mga taong walang tuluyan o
hindi nakauwi sa kanilang bahay. Kahit kayo ay dayuhan, pwedeng gamiting ang mga institusyon nito.
Hanapin ninyo lamang po ang mga instisuyon na malapit sa lugar ninyo.

Mahirap ang tumawag ngayon.
Dahil marami ang tumawag sa Tohoku o Tokyo, hinigpitan nila gng pagamit nito.
Pwede kayong gumamit ng public phone ng NTT East Japan(KOSYUDENWA) nang libre sa ngayon

Back to Home | Back to Tagalog.