ตู้ATM ธนาคารมิซูโฮะไม่สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 21 – 47

ตู้ATM ธนาคารมิซูโฮะไม่สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 21 – 47

วันที่ 19 มีนาคม 2011เวลา 15:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 47

ตู้ATM ธนาคารมิซูโฮะไม่สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 21
ตู้ATM ธนาคารมิซูโฮะ ทั้งหมดจะงดให้บริการระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม
ผู้ที่มีบัญชีธนาคารมิซูโฮะและประสงค์จะเบิกเงิน ขอให้ไปเบิกที่ธนาคารมิซูโฮะสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา (ยกเว้น สาขาอิวากิ สาขาอิชิกาวะเมียวเด็น และสาขาย่อยทั้งหมด)
ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ท่านจะสามารถเบิกเงินได้ไม่เกินหนึ่งแสนเยน
เวลาเปิดทำการ: 9โมงเช้า ถึง 5โมงเย็น
เอกสารที่ต้องนำมาด้วย:
เอกสารแสดงตน (เช่น ใบขับขี่รถยนต์ เป็นต้น)
สมุดบัญชีธนาคาร หรือ บัตรเอทีเอ็ม

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.