เรื่องการขยายเวลาการพำนัก (วีซ่า) – 48

เรื่องการขยายเวลาการพำนัก (วีซ่า) – 48

วันที่ 19 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 48

เรื่องการขยายเวลาการพำนัก (วีซ่า)
จากการที่เกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้ ทำให้มีผู้ที่ไม่สามารถต่ออายุการพำนักได้ เช่น ไม่สามารถเดินทางไปที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้ เป็นต้น จึงได้มีการอนุมัติให้สามารถขยายเวลาการพำนักได้เป็นกรณีพิเศษ
ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาการพำนักได้ คือผู้ที่เข้าข่ายตามเงื่อนไขข้อ A B C ต่อไปนี้ ณวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา
A ผู้ที่มีวีซ่าให้พำนักในประเทศญี่ปุ่น
B ผู้ที่มีวีซ่า ซึ่งจะหมดอายุลงภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2011
C ผู้ที่ขณะเกิดแผ่นดินไหวอาศัยอยู่หรือขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวที่จังหวัดต่อไปนี้
  จังหวัดอาโอโมริ อิวาเตะ มิยางิ ฟุคุชิมา อิบารากิ
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองตรวจคนเข้าเมือง
สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกประเทศในกรณีฉุกเฉิน สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้
  03 – 3592 – 8120
 (ตั้งแต่เวลา 9โมงเช้า ถึง 5โมงเย็น)

http://eqinfojp.net/?p=1872

หากไม่สามารถขยายเวลาการพำนัก (วีซ่า) ได้และถูกตรวจสอบหรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานเขต กรุณาต่อเข้าไปที่เว็บไซต์ข้างล่าง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวแจ้งให้เจ้าหน้าที่พิจารณา
ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.