ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ – 49

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์– 49

วันที่ 19 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 49

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการหลบภัย
■ ผู้ที่อยู่ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หมายเลข 1 และรัศมี 10 กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หมายเลข 2 ในจังหวัดฟุคุชิม่า กรุณาออกจากพื้นที่ทันที
■ ผู้ที่อยู่ในรัศมี 20-30 กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หมายเลข 1 ในจังหวัดฟุคุชิม่า ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกที่พัก พยายามอยู่แต่ในอาคาร
○ ขณะอยู่ในอาคาร
1. กรุณาอย่าเปิดประตู หน้าต่าง และกรุณาปิดเครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ พยายามอย่าให้อากาศภายนอกเข้ามาในอาคาร
2. อย่าตากเสื้อผ้าไว้นอกบ้าน เสื้อผ้าที่ตากไว้นอกบ้านแล้วอย่านำเข้ามาในบ้าน
○ ขณะอยู่นอกบ้าน
1. ใช้เวลาอยู่นอกบ้านให้น้อยที่สุด
2. ควรเดินทางด้วยรถ มากกว่าการเดิน
3. ใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้หมาด ปิดปาก จมูกไว้ หรือสวมหน้ากาก
4. พยายามปกปิดผิวหนังไว้ เช่นสวมหมวก
5. เลี่ยงการตากฝน
○ หลังจากกลับมาจากข้างนอกแล้ว
1. ปัดเสื้อผ้าให้สะอาด
2. กลั้วคอ และล้างมือ
มาตรการเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นตามสถานการณ์ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในจังหวัดฟุคุชิม่า
ปัจจุบันมีสารกัมมันตรังสีรั่วจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หมายเลข 1 แล้ว ทั้งนี้ยิ่งอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เท่าใด ยิ่งได้รับปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีที่รั่วไหลน้อยลงเท่านั้น จึงอย่าได้ตื่นตระหนก

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.