เรียน ผู้ที่เข้า-ออกสถานที่หลบภัยและอาสาสมัครทุกท่าน – 51

เรียน ผู้ที่เข้า-ออกสถานที่หลบภัยและอาสาสมัครทุกท่าน – 51

วันที่ 19 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 51

เรียน ผู้ที่เข้า-ออกสถานที่หลบภัยและอาสาสมัครทุกท่าน
สำหรับการใช้ชีวิตภายในสถานที่หลบภัย พื้นที่ในการนอนหลับพักผ่อนนั้นค่อนข้างคับแคบ จึงเป็นเรื่องยากที่จะได้รับอากาศบริสุทธิ์
นอกจากนี้ ยังขาดแคลนน้ำที่ใช้ล้างมือหรือกลั้วคอ รวมถึงหน้ากากอนามัยด้วย ดังนั้นจึงยังเป็นเรื่องยากในการรักษาสุขอนามัยภายในบริเวณ
ในเวลาเช่นนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการไม่นำพาเอาเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียจากภายนอกเข้ามา
อาการจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และโรคอื่น ๆ นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการนำพาเชื้อโรคจากภายนอกเข้ามา
ดังนั้น ขอให้ผู้ที่เข้า-ออกสถานที่หลบภัยและอาสาสมัครทุกท่านระมัดระวัง ดูแลสุขภาพให้ดี พยายามสวมหน้ากากและรักษาความสะอาดอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เชื้อโรคต่าง ๆ จากภายนอกเข้ามายังสถานที่หลบภัย

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.