เกี่ยวกับการคำนึงถึงผู้สูงอายุ – 52

เกี่ยวกับการคำนึงถึงผู้สูงอายุ – 52

วันที่ 19 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่52

เกี่ยวกับการคำนึงถึงผู้สูงอายุ
ภายในสถานที่หลบภัยนั้นคับแคบและอาจจะไม่มีพื้นที่ทางเดินที่เพียงพอ
อาจเพราะการคำนึงถึงผู้สูงอายุ อาจจะมีบอกกับผู้สูงอายุด้วยความห่วงใยว่า “ขอความกรุณาอย่าขยับ” , “เดี๋ยวจะคอยทำให้ เชิญนั่งพักตามสบาย”
แต่ผู้สูงอายุอาจจะอยู่ในสภาพที่เคลื่อนไหวลำบาก ”ร่างกายจึงไม่ได้ขยับเขยื้อน” หรืออาจจะ ”ขยับร่างกายไม่ได้”
ด้วยเหตุนี้ จึงควรระวังสิ่งต่อไปนี้ เพื่อให้สามารถขยับร่างกายได้ภายในสถานที่หลบภัย
・เนื่องจากอาจเผลอเอนตัวลงนอน ดังนั้นในช่วงกลางวันจึงควรพับผ้าห่มเก็บให้เรียบร้อย
・ช่วยเปิดพื้นที่ให้มีทางเดินเพื่อให้สามารถเดินไปมาภายในสถานที่หลบภัยได้อย่างสะดวก
・อย่าคิดว่านี่เป็นการใช้ชีวิตในสถานที่หลบภัย ขอให้ลุกขึ้นเดินและขยับร่างกายได้โดยไม่ต้องเกรงใจ
การหลบภัยที่เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยและการทำกิจกรรมต่างๆภายในสถานที่หลบภัยต่างมีความสำคัญเท่าเทียมกัน

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.