Ukol sa pag-eextend ng visa – 48

Ika-19 ng Marso 2011, 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.48

Ukol sa pag-eextend ng visa.

Kung hindi kayo makakapunta sa immigration at makakapag-extend ng visa dahil sa lindol, kahit hindi kayo pumunta sa immigration ngayon din, pwede kayong magpa-extend.
Ang mga taong mabibigyan ng naturang konsidarasyon at pwedng humaba ng period ng visa ay dapat mayroon ng lahat ng kondisyon A, B at C ngayon sa araw ng March 11.
A Balido ang inyong visa.
B Matatapos ang inyong visa bago August 30, 2011
C Noong nagkalindol, kayo ay nanatili o nakarehistro ng bilang dayuhan(alien registration) sa lugar na nakasulat sa ibaba:
 Aomori-ken, Iwate-ken, Miyagi-ken, Fukushima-ken, Ibaraki-ken

Para sa datalye, magtanong lamang kayo sa immigration.
Kung kailangan ninyong magtanong kaagad tungkol sa paglabas at pagpasok ng Hapon, tumawag lamang kayo ng number sa ibaba.
  03 – 3592 – 8120
 (9:00AM-5;00PM)

Kung sinabihan kayo ng pulis o city hall na natapos na ang inyong visa, mag-access lamang kayo sa URL na nakasulat sa ibaba at ipakita sa kausap ninyo.

http://eqinfojp.net/?p=1872

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.