Impormasyon tungkol sa Nuclear Power Plant – 49

Ika-19 ng Marso 2011, 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.49

Impormasyon tungkol sa Nuclear Power Plant

Nakasulat sa ibaba ang impormasyon tungkol sa evacuation.

■Mag-evacuate ang mga naninirahan sa loob ng 20KM mula sa Fukushima Daiichi nuclear plant at mga naninirahan sa loob ng 10KM mula sa Fukushima Daini nuclear power plant.
■ ■Huwag lumabas ng bahay at nasa loob ng gusali ang mga naninirahan sa 20-30KM mula sa Fukuoka Daiichi nuclear power plant.

○Pag nasa loob ng bahay
① Huwag buksan ang bintana at pinto. Patayin ang aircon at fan para hindi makapasok sa bahay ang hangin mula sa labas.
② Huwag magsampay ng labhan sa labas ng bahay. At huwag ipasok sa loob ng bahay ang mga sinampay na
galing sa labas.

○Pag lumabas kayo
① Sandali lang
② Gamitin ang kotse kaysa lumakad
③ Takpan ng basang tuwalya at iba pa ang bibig at ilong o magsuot ng mask.
④ Magsuot ng sumbrero at huwag ibilad ang balat.
⑤ Huwag mabasa ng ulan.

○Pag bumalik sa gusali galing sa labas
① Maglaba ng damit ng maingi
② Magmumog at maghugas ng kamay.

Ito ang mga dapat gawin ayon sa kasalukuyang nagyayari sa Fukushima Daiichi nuclear plant.
Nakakalat ang radiation sa loob ng Fukushima Daiichi nuclear plant. Pero huwag mag-panic, ang radiation ay mas mahina kung mas malayo sa nuclear plant.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.