Về việc gia hạn thời hạn lưu trú – 48

14:00 ngày 19/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 48

Về việc gia hạn thời hạn lưu trú

Vì động đất lần này mà có người không thể đi đến cục quản lý nhập cảnh, không thể đi gia hạn thời hạn lưu trú,v.v… nên được tổ chức gia hạn thời hạn lưu trú đặc biệt
Người được gia hạn thời hạn lưu trú là người thích hợp với các trường hợp ABC tại thời điểm ngày 11/3
A Người có tư cách lưu trú
B Thời gian lưu trú cho đến ngày 30/8/2011 thì hết hạn.
C Trong lúc động đất là người đang ở hay đang đăng ký thẻ ngoại kiều tại các tỉnh sau: Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki
Mọi chi tiết xin hãy tư vấn tại cục quản lý xuất nhập cảnh.
Việc đặt câu hỏi có liên quan đến tái nhập quốc trong trường hợp khẩn cấp thì xin vui lòng liên lạc theo số điện thoại dưới đây
03-3592-8120
( Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều)
Không thể gia hạn thời gian lưu trú, khi bị cảnh sát hỏi, bị chỉ trích tại tòa hành chánh, thì hãy nhấn vào URL dưới đây để cho đối phương xem.

http://eqinfojp.net/?p=1872

【Địa chỉ liên lạc】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Địa chỉ Email:tabumane110311@yahoo.co.jp


Back to Home | Back to Tiếng Việt.