Thông tin có liên quan về nhà máy phát điện nguyên tử – 49

14:00 ngày 19 / 3 / 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 49


Thông tin có liên quan về nhà máy phát điện nguyên tử

Thông tin lánh nạn như bên dưới.
■ Những người đang ở trong phạm vi bán kính 20 km của Dai ichi Genshi Ryoku Hatsudensho và những người trong phạm vi bán kính 10 km của Dai ni Genshi Ryoku Hatsudensho của nhà máy phát điện nguyên tử Fukushima thì phải đi lánh nạn ngay
■Những người đang ở trong phạm vi bán kính từ 20km – 30km của Nhà máy phát điện nguyên tử Fukushima Dai ichi Genshi Ryoku Hatsudensho nếu có thể được xin đừng ra ngoài mà nên ở trong phòng
○ Khi ở trong phòng thì:
① Tuyệt đối không được mở cửa hay cửa sổ. Xin tắt máy điều hòa hay máy quạt hút thay đổi không
khí nhằm tránh đưa không khí từ bên ngoài vào nhà
② Đừng đem quần áo ra ngoài phơi. Quần áo đang phơi bên ngoài thì xin đừng đem vào nhà.
○ Khi ra ngoài thì :
① Đi trong thời gian ngắn
② Nên dùng xe hơi hơn là đi bộ
③ Xin dùng khăn ướt .v.v… để che miệng và mũi. Hơn nữa nên đeo khẩu trang
④ Xin hãy đội nón ,v.v….xin đừng để lộ da ra ngoài
⑤ Đừng để thấm nước mưa
○ Khi từ ngoài trở về
① Xin hãy giặt đồ cho thật kỉ
② Xin hãy xúc miệng và rửa tay
Đây là sự phán đoán của Nhà máy phát điện nguyên tử Fukushima Dai ichi Genshi Ryoku Hatsudensho

Hiện nay Nhà máy phát điện Fukushima Dai ichi Genshi Ryoku Hatsudensho đang phát ra chất phóng xạ Nếu càng xa nhà máy thì lượng của chất phóng xạ sẽ càng ít vì thế xin hành động một cách bình tỉnh.


【Địa chỉ liên lạc】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Địa chỉ Email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.