Impormasyon sa Pinsala – 6

March 12th, 2011, 11:30
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
Impormasyon sa Pinsala, Translesyon Ika-6

Impormasyon Trapiko Ika-3
Mga lugar sa parte ng Tohoku na nakasaad sa ibaba na puwedeng madaanan sa pagmamaneho 。
Yamagata Highway Mula Yudonosan Interchange hanggang Sakata-Minato Interchange Itaas,Ibaba Hindi sarado ang daan
Yonezawa Highway Mula Yonezawa-kita Interchange hanggang Nanyo-Takahata Interchange Itaas,Ibaba Bukas ang daan mula alas 4:00pm
Yamagata Highway Mula Sasaya Interchange hanggang Sekizawa Interchange Ibaba Bukas ang daan mula 8:25pm
Yamagata Highway Mula Sasaya Interchange hanggang Sekizawa Interchange Itaas Bukas ang daan mula 8:30pm
Lahat ng highways pwera lamang sa lugar na nakasulat sa itaas ay sarado upang ma check ang kaligtasan。【Para sa impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean
メール:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.