เรื่องอาหารที่ได้มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีเกินมาตรฐาน – 53

เรื่องอาหารที่ได้มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีเกินมาตรฐาน – 53

วันที่ 19 มีนาคม 2011 เวลา 17:15 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 53

เรื่องอาหารที่ได้มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีเกินมาตรฐาน

วันที่ 19 มีนาคม ตรวจพบว่า ผักโขมในจังหวัดอิบารางิและนมวัวในจังหวัดฟุคุชิมามีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในปริมาณที่เกินกว่าระดับมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ปริมาณของสารกัมมันตรังสีที่ตรวจพบในครั้งนี้ ในกรณีของนมวัว หากคนทั่วไปจะรับประทานนมในปริมาณเฉลี่ยต่อวันเป็นเวลานานหนึ่งปี จะเท่ากับปริมาณรังสีที่จะได้รับจากการทำซีทีสแกนหนึ่งครั้ง ส่วนกรณีของผักโขมแม้จะรับประทานเข้าไปตลอดเป็นเวลาหนึ่งปี ปริมาณรังสีที่ได้รับจะเทียบเท่ากับหนึ่งในห้าของการทำซีทีสแกนหนึ่งครั้ง ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพในทันที
อนึ่ง องค์กรบริหารส่วนตนเองจะดำเนินการระงับการส่งอาหารที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในปริมาณที่เกินกว่ามาตรฐานของคณะกรรมการความปลอดภัยด้านพลังงานนิวเคลียร์ออกสู่ตลาด

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jpBack to Home | Back to ภาษาไทย.