ข้อมูลภัยพิบัติ 3

ณ เวลา10.00 วันที่ 12 มีนาคม คาแนะนาในกรณีฉุกเฉิน
มีคาสั่งในการอพยพไปยังคนที่อาศัยอยู่ภายในระยะ 10 กม. ของ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สถานีฟุกุชิมะไดอิจิ, มีคาสั่งในการอพยพไปยังคนที่อาศัยอยู่ภายในระยะ 3 กม. ของ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สถานีฟุกุชิมะไดนิ คนที่อาศัยอยู่ระหว่าง 3 กม. ถึง10 กม. มีคาสั่งให้อยู่แต่ภายในอาคารเท่านั้น ปัจจุบันวัสดุกัมมันตรังสีจะไม่ออก เป็นการป้องกันไว้ก่อนเท่านั้น พื้นที่เป้าหมายเมืองโอคุมะ, เมือง ฟุตาบะ, เมืองโทมิโอกะ, เมืองนะระฮะ,และส่วนหนึ่งของเมืองฮิโระโนะ

【ติดต่อได้ที่】

ศูนย์นานาชาติ สาหรับ แผ่นดินไหว โทโฮกุชิโฮ ไทเฮอิโย
Email : tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.