ข้อมูลภัยพิบัติ 4

ขณะนี้เวลา 10:30 วันที่ 12 มีนาคม, Tohoku, ยามากาตะ, อาคิตะ, นากาโนะชินคันเซ็นและภูมิภาค JR Tohoku ไม่ทางาน

【ติดต่อได้ที่】
ศูนย์นานาชาติ สาหรับ แผ่นดินไหว โทโฮกุชิโฮ ไทเฮอิโย
メール: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.