Về thực phẩm qua tiêu chuẩn phóng xạ – 53

17:15 Ngày 19/3/ 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 53

Về thực phẩm qua tiêu chuẩn phóng xạ

Ngày 19 tháng 3, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản cho biết đã phát hiện nồng độ phóng xạ cao hơn mức cho phép trong sữa của tỉnh Fukushima và cải bó xôi của tỉnh Ibaraki.
Nhưng độ nhiễm xạ của sữa, nếu uống sữa trung bình của một ngày trong vòng 1 năm thì mới tương đương với một lần chụp CT. Độ nhiễm xạ của cải bó xôi, nếu ăn bình thường trong vòng 1 năm thì mới tương đương với 1 phần 5 của 1 lần chụp CT. Cả hai đều không bị ảnh hưởng tới sức khỏe ngay.
Với kết quả độ nhiễm xạ của thực phẩm, chính phủ địa phương sẽ không cho phép giao hàng những thức phẩm qua tiêu chuẩn phóng xạ do Ủy ban An toàn Điện hạt nhân quyết định.


【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.