Về ngôi nhà lánh nạn ở khắp nơi Nhật Bản – 55

14:00 ngày 20/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 55

Về ngôi nhà lánh nạn ở khắp nơi Nhật Bản

Tại vùng bị thiệt hại, ngôi nhà tạm thời đang được xây dựng. Hơn nữa, các chính phủ địa phương khắp nơi Nhật Bản cũng đang chuẩn bị tiếp nhận nạn nhân.
Các chính phủ địa phương dưới đây cung cấp ngôi nhà lánh nạn dành cho nạn nhân. Thời gian vào nhà là mấy tháng hoặc 1 năm. Nhiều ngôi nhà thuê nhà miễn phí. Và cũng có ngôi nhà chỉ dành cho những người sống ở trong khu vực lánh nạn bởi sự cố nhà máy phát điện nguyên tử Fukushima.
Điều kiện và số nhà tiếp nhận sẽ thay đổi theo ngày. Xin vui lòng liện hệ với các chính phủ địa phương (có thể nghỉ vào thứ 7, CN và ngày lễ )
◇Tỉnh Hokkaido 011-204-5583 ◇TP Sapporo 011-211-2806
◇Tỉnh Aomori 017-734-9692
◇Tỉnh Yamagata 023-630-2649
◇Tokyo 03-5320-4972、03-5320-4946
◇TP Chiba 043-245-7513
◇Tỉnh Kanagawa 045-210-5990 ◇TP Yokohama 045-671-3898
◇TP Shizuoka 054-221-1132  ◇TP Hamamatsu 053-457-2455
◇Tỉnh Nagano 026-235-7337
◇Tỉnh Toyama 076-444-3358
◇Tỉnh Ishikawa 076-232-5140
◇Tỉnh Gifu 058-277-1048
◇Tỉnh Aichi 052-973-1791 ◇TP Nagoya 052-523-3874
◇Tỉnh Mie 059-224-2703
◇Tỉnh Shiga 077-528-4234
◇Tỉnh Kyoto 075-414-5366  ◇TP Kyoto 075-223-2701
◇Tỉnh Osaka 06-6210-9779、06-6941-0351 
◇TP Osaka 06-6208-8841  ◇TP Sakai  072-228-8225
◇Tỉnh Hyogo 078-230-8460  ◇TP Kobe 078-322-6626
◇Tỉnh Nara 0742-27-7544
◇Tỉnh Wakayama 073-441-3210
◇Tỉnh Tottori 0857-267411
◇Tỉnh Shimane 0852-22-5569
◇Tỉnh Okayama 086-226-7536   ◇TP Okayama 086-803-1471
◇Tỉnh Hiroshima 082-513-4171、082-513-4177  ◇TP Hiroshima 082-504-2293
◇Tỉnh Yamaguchi 083-933-3880、083-933-3870
◇Tỉnh Tokushima 088-621-2245
◇Tỉnh Kagawa 087-832-3581
◇Tỉnh Ehime 089-912-2759
◇Tỉnh Kouchi 088-823-9855
◇Tỉnh Fukuoka 092-643-3739
◇TP Kita-Kyusyu 093-582-2556  ◇TP Fukuoka 092-283-1313
◇Tỉnh Saga 0952-25-7401、0952-25-7368
◇Tỉnh Nagasaki 095-894-3102
◇Tỉnh Kumamoto 096-333-2550、096-333-2549
◇Tỉnh Oita 097-506-4684
◇Tỉnh Miyazaki 0985-26-7196
◇Tỉnh Kagoshima 099-286-3735
◇Tỉnh Okinawa 098-866-2418
  
【Địa chỉ liên lạc】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Địa chỉ Email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.