เรื่อง ที่พักอาศัยเพื่อการหลบภัยทั่วประเทศ – 55

เกี่ยวกับที่พักอาศัยเพื่อการหลบภัยทั่วประเทศ – 55

วันที่ 20 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 55

เรื่อง ที่พักอาศัยเพื่อการหลบภัยทั่วประเทศ

สำหรับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ขณะนี้ได้เริ่มมีการสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวแล้ว นอกจากนี้ทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นได้มีการเตรียมการเพื่อรับทุกท่านที่มาจากพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอีกด้วย
ขณะนี้กำลังมีการจัดเตรียมที่พักเพื่อการหลบภัยสำหรับผู้ประสบภัยโดยหน่วยงานส่วนท้องถิ่นต่างๆ ดังรายชื่อข้างล่าง ระยะเวลาในการเข้าอยู่อาศัย มีตั้งแต่หลายเดือนจนถึง 1 ปี และมีหลายแห่งที่มีการยกเว้นค่าเช่า นอกจากนี้ ยังมีบางพื้นที่ที่รับเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในเขตหลบภัยจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในฟุกุชิมะอีกด้วย
สำหรับเงื่อนไขในการเข้าอยู่อาศัย และ จำนวนที่พักอาศัยที่สามารถรองรับได้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ กรุณาตรวจสอบกับทางหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (หน่วยงานส่วนท้องถิ่นบางแห่งอาจหยุดทำการในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

◇北海道(ほっかいどう) (ฮอกไกโด) 011-204-5583 ◇札幌市(さっぽろし) (เมืองซัปโปโร) 011-211-2806
◇青森県(あおもりけん) (จังหวัดอาโอโมริ) 017-734-9692
◇山形県(やまがたけん) (จังหวัดยามางาตะ) 023-630-2649
◇東京都(とうきょうと) (กรุงโตเกียว) 03-5320-4972、03-5320-4946
◇千葉市(ちばし) (เมืองชิบะ) 043-245-7513
◇神奈川県(かながわけん) (จังหวัดคานางาวะ) 045-210-5990◇横浜市(よこはまし) (เมืองโยโกฮามา) 045-671-3898
◇静岡市(しずおかし) (เมืองชิซูโอกะ) 054-221-1132  ◇浜松市(はままつし) (เมืองฮามามัตสึ) 053-457-2455
◇長野県(ながのけん) (จังหวัดนางาโนะ) 026-235-7337
◇富山県(とやまけん) (จังหวัดโทยามะ) 076-444-3358
◇石川県(いしかわけん) (จังหวัดอิชิคาวะ) 076-232-5140
◇岐阜県(ぎふけん) (จังหวัดกิฟุ) 058-277-1048
◇愛知県(あいちけん) (จังหวัดไอจิ) 052-973-1791 ◇名古屋市(なごやし) (เมืองนาโงยา) 052-523-3874
◇三重県(みえけん) (จังหวัดมิเอะ) 059-224-2703
◇滋賀県(しがけん) (จังหวัดชิงะ) 077-528-4234
◇京都府(きょうとふ) (จังหวัดเกียวโต) 075-414-5366  ◇京都市(きょうとし) (เมืองเกียวโต) 075-223-2701
◇大阪府(おおさかふ) (จังหวัดโอซากา) 06-6210-9779、06-6941-0351 
◇大阪市(おおさかし) (เมืองโอซากา) 06-6208-8841  ◇堺市(さかいし) (เมืองซาไก) 072-228-8225
◇兵庫県(ひょうごけん) (จังหวัดเฮียวโงะ) 078-230-8460  ◇神戸市(こうべし) (เมืองโกเบ) 078-322-6626
◇奈良県(ならけん) (จังหวัดนารา) 0742-27-7544
◇和歌山(わかやま)県(けん) (จังหวัดวากายามะ) 073-441-3210
◇鳥取県(とっとりけん) (จังหวัดโททโทริ) 0857-26-7411
◇島根県(しまねけん) (จังหวัดชิมาเนะ) 0852-22-5569
◇岡山県(おかやまけん) (จังหวัดโอกายามะ) 086-226-7536  ◇岡山市(おかやまし)(เมืองโอกายามะ) 086-803-1471
◇広島県(ひろしまけん) (จังหวัดฮิโรชิมา) 082-513-4171、082-513-4177 
◇広島市(ひろしまし) (เมืองฮิโรชิมา) 082-504-2293
◇山口県(やまぐちけん) (จังหวัดยามางุจิ) 083-933-3880、083-933-3870
◇徳島県(とくしまけん) (จังหวัดโทคุชิมะ) 088-621-2245
◇香川県(かがわけん) (จังหวัดคางาวะ) 087-832-3581
◇愛媛県(えひめけん) (จังหวัดเอะฮิเมะ) 089-912-2759
◇高知県(こうちけん) (จังหวัดโคจิ) 088-823-9855
◇福岡県(ふくおかけん) (จังหวัดฟุกุโอกะ) 092-643-3739
◇北九州市(きたきゅうしゅうし) (เมืองคิตะคิวชู) 093-582-2556  ◇福岡市(ふくおかし) (เมืองฟุกุโอกะ) 092-283-1313
◇佐賀県(さがけん) (จังหวัดซางะ) 0952-25-7401、0952-25-7368
◇長崎県(ながさきけん) (จังหวัดนางาซากิ) 095-894-3102
◇熊本県(くまもとけん) (จังหวัดคุมาโมโตะ) 096-333-2550、096-333-2549
◇大分県(おおいたけん) (จังหวัดโออิตะ) 097-506-4684
◇宮崎県(みやざきけん) (จังหวัดมิยาซากิ) 0985-26-7196
◇鹿児島県(かごしまけん) (จังหวัดคาโงชิมะ) 099-286-3735
◇沖縄県(おきなわけん) (จังหวัดโอกินาวา) 098-866-2418
  
ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.