ควรรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง – 57

วันที่ 20 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 57

ควรรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

ขณะนี้มีการส่งข้อความหลอกลวงหรือข่าวลือระบาดไปทั่วผ่านทาง อีเมลลูกโซ่ หรือ twitter (ทวิตเตอร์)
・ขอให้ส่งต่อข้อมูลแก่บุคคลอื่นเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
・ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าข้อมูลที่ได้นั้นส่งมาจากบุคคลใด
・สำหรับท่านที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โปรดระมัดระวังอย่าเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้รับการตรวจสอบให้แน่ชัด

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.