Xin hãy chú ý đến tin đồn nhảm – 57

14:00 ngày 20/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 57

Xin hãy chú ý đến tin đồn nhảm

Có nhiều tin đồn nhảm bị phát ra qua e-mail hoặc Twitter.
・Xin hãy truyền những thông tin được gửi từ nguồn thông tin có thể tin cậy tới người khác.
・Xin hãy kiểm tra ai phát ra thông tin đó.
・Những người giúp đỡ hãy chú ý không truyền những thông tin không chắc tới người khác.

【Địa chỉ liên lạc】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Địa chỉ Email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.