Ukol sa pagkain na may “radiation” na lampas ng standard – 53

Ika-19 ng Marso, 2011 17:15
Impromasyon tungkol sa kalamidad No.53

Ukol sa pagkain na may “radiation” na lampas ng standard

Noong ika-19 ng Marso, may lumabas na balita ukol sa pagkakaroon ng radiation sa spinach/HORENSO sa isang lugar ng Ibaraki prefecture at sa gatas sa Fukushima. Ang level o dami ng radiation nito ay lumampas na sa standard na itinatakda ng “Nuclear Safety Commission”.
Kung iinumin po ninyo araw-araw ang naturang gatas sa average amount na kaya ninyong ubusin sa isang araw, ang antas ng radiation na papasok sa inyong katawan ay pareho lamang sa radiation na pwede ninyong makuha sa isang beses na pagpapa-CTscan. Ganoon din kung kakainin po ninyo ang nasabing Horenso, ang amount ng radiation ay one-fifth lamang sa isang beses na CT scan. Kaya’t hindi ito magiging dahilan ng kagyat na pagkakasakit at walang masamang epekto sa katawan.
Ayon sa resulta ng radiation check, kung may pagkain na may kasamang radiation na sobra sa naturang standard, ang lokal na pamahaalan ay dapat gumawa ng kaukulang aksyon, tulad ng pagbabawal sa pagbenta o paglabas ng produkto.

【Para sa Karagdagang Impormasyon】
 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp


Back to Home | Back to Tagalog.