Tirahan para sa mga evacuees sa buong Japan- 55

Ika-20 ng Marso 2011, 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.55

Tirahan para sa mga evacuees sa buong Japan

Nagsimula na ang pagtayo ng temporary housing sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. May mga ibang lugar din sa Japan na naghahanda para tumangap ng mga evacuees.
Ang mga sumusunod na municipalidad ay naghahanda ng temporary housing para sa mga evacuees. Ang tagal ng posibleng pagtira sa mga lugar na ito ay mula sa mga ilang buwan hanggang sa isang taon, at libre ang karamihan sa mga ito. Subalit mayroong mga municipalidad na tumatangap lamang ng mga evacuees ng nuclear power plant sa Fukushima.
 Ang kondisyon at bilang ng tirahan ay maaring magbago depende sa araw. Para sa karagdagang impormasyon, magtanong lamang po sa bawat municipalidad.(May municipalidad na walang serbisyo sa Sabado, Linggo at National Holiday.)

◇Hokkaido 011-204-5583 ◇Sapporo City 011-211-2806
◇Aomori Pref. 017-734-9692
◇Yamagata Pref. 023-630-2649
◇Tokyo Metropolitan Government 03-5320-4972、03-5320-4946
◇Chiba City 043-245-7513
◇Kanagawa Pref. 045-210-5990 ◇Yokohama City 045-671-3898
◇Shizuoka City 054-221-1132  ◇Hamamatsu City 053-457-2455
◇Nagano Pref. 026-235-7337
◇Toyama Pref. 076-444-3358
◇Ishikawa Pref. 076-232-5140
◇Gifu Pref. 058-277-1048
◇Aichi Pref. 052-973-1791 ◇Nagoya City 052-523-3874
◇Mie Pref. 059-224-2703
◇Shiga Pref. 077-528-4234
◇Kyoto Pref. 075-414-5366  ◇Kyoto City 075-223-2701
◇Osaka Pref. 06-6210-9779、06-6941-0351 
◇Osaka City 06-6208-8841  ◇Sakai City  072-228-8225
◇Hyogo Pref. 078-230-8460  ◇Kobe City 078-322-6626
◇Nara Pref. 0742-27-7544
◇Wakayama Pref. 073-441-3210
◇Tottori Pref. 0857-267411
◇Shimane Pref. 0852-22-5569
◇Okayama Pref. 086-226-7536   ◇Okayama City 086-803-1471
◇Hiroshima Pref. 082-513-4171、082-513-4177 ◇Hiroshima City 082-504-2293
◇Yamaguchi Pref. 083-933-3880、083-933-3870
◇Tokushima Pref. 088-621-2245
◇Kagawa Pref. 087-832-3581
◇Ehime Pref. 089-912-2759
◇Kochi Pref. 088-823-9855
◇Fukuoka Pref. 092-643-3739
◇Kitakyusyu City 093-582-2556  ◇Fukuoka City 092-283-1313
◇Saga Pref. 0952-25-7401、0952-25-7368
◇Nagasaki Pref. 095-894-3102
◇Kumamoto Pref. 096-333-2550、096-333-2549
◇Oita Pref. 097-506-4684
◇Miyazaki Pref. 0985-26-7196
◇Kagashima Pref. 099-286-3735
◇Okinawa Pref. 098-866-2418
  
【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.